Tartalomjegyzék
Tevékenységeink
Aktivitaten
Activities
деятельность
Minden oldal

Végelszámolás

 

A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolásnak van helye. A végelszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek során a nem fizetésképtelen cég - jogutód nélküli megszűnését elhatározva - a hitelezőit kielégíti. A végelszámolási eljárásban hitelező mindenki, akinek a céggel szemben pénz vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van. A végelszámolás részletes szabályait a Ctv. tartalmazza.

 

Felszámolás

 

A cégek jogutód nélküli megszűnésének egyik útja a felszámolás, amikor a cég képviselője a felszámolóbiztos. Az eljárás célja, hogy az adós gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnése során a hitelezők – a lehető legnagyobb mértékben – kielégítést nyerjenek. Ennek érdekében a felszámoló felméri a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét, felkutatja az adós vagyontárgyait, behajtja kintlévőségeit, értékesíti vagyonát. A felszámolás során az adós és a hitelező egyezséget köthet, ez esetben a cég tovább folytathatja működését. Ellenkező esetben a cég megszűnik és törlik a cégjegyzékből.

 

Csődeljárás

 

 

A csődeljárás szabályai teljes egészében a Csődtörvényben vannak lefektetve. A csődeljárás célja a felszámolással ellentétben, nem a gazdálkodó szervezet megszűntetése, hanem épp ellenkezőleg, a továbbműködtetése. Az eljárás az adós gazdálkodó szervezet kérelmére indul, célja, hogy az adós haladékot kapjon fizetési kötelezettségeinek teljesítésére. A jogszabályi feltételek fennállása esetén a bíróság végzésével moratóriumot rendel el, mely 120 napja alatt az adósnak fizetőképessége helyreállítását célzó reorganizációs tervet kell kidolgoznia. Az eredményes eljárás csődegyezséggel zárul és a gazdálkodó szervezet tovább folytathatja tevékenységét.

 

Vagyonrendezés

 

 

Vagyonrendezési eljárás lefolytatása csak a cég törlését követően meglévő vagyontárgyra rendelhető el, akkor, ha az a törlést megelőzően a törölt cég tulajdonában állt. A vagyonrendezési eljárás nemperes eljárás, amelyre a Pp. szabályait kell alkalmazni, szünetelésnek azonban nincs helye. A vagyonrendezési eljárást a törölt cég utolsó bejegyzett székhelye szerint illetékes megyei bíróságnak kell lefolytatnia. Az eljárást a törölt cég volt hitelezője, volt tagja, illetve az kérheti, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik. A kérelmezőnek meg kell jelölnie a törölt cég, valamint azon vagyontárgy azonosításához szükséges adatokat, amely vonatkozásában a vagyonrendezési eljárás lefolytatását kéri.