Tartalomjegyzék
Hitelezői felhívás
Felszámolási eljárásban
Törvényszékek elkülönített bankszámlái
Behajthatatlansági nyilatkozathoz
Minden oldal

Az alábbiakban az eljárásainkban szereplő hitelezőknek,illetve a leendő hitelezőknek szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy hitelezői igénybejelentésük, vagy akár behajthatatlansági (megnemtérülési) nyilatkozat iránti kérelmük a leggyorsabban és legzökkenőmentesebben történhessen meg.

 


Az Eljárások menüpont alatt, a Felszámolásaink oldalon felsorolt cégek tekintetében kérjük a Tisztelt Hitelezőket, hogy a Cstv. 63/B. § (1) bekezdés alapján amennyiben hitelt érdemlő tudomásuk van adós bárhol fellelhető ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, úgy azt 15 napon belül a felszámolónak írásban jelentsék be.

 


 

Az alábbiakban a Törvényszékek elkülönített bankszámláit találják a hitelezői igényükhöz tartozó regisztrációs díj utalásához.

 

Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10032000-01483013-24000004

Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10032000-01484681-24000004

Debreceni Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10034002-01483044-24000004

Egri Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10035003-01483051-24000004

Szegedi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10028007-01483147-24000004

Nyíregyházi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10044001-01483123-24000004

Békéscsabai Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10026005-01483082-24000004

Miskolci Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10027006-01483116-24000004

Szolnoki Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10045002-01483178-24000004

Szekszárdi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10046003-01483154-24000004

Veszprémi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10048005-01483192-24000004

Tatabányai Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10036004-01483068-24000004

Zalaegerszegi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10049006-01483202-24000004

Kecskeméti Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10025004-01483109-24000004

Pécsi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10024003-01483130-24000004

Győri Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10033001-01483075-24000004

Kaposvári Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10039007-01483099-24000004

Szombathelyi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10047004-01483185-24000004

Székesfehérvári Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10029008-01483161-24000004

Balassagyarmati Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10037005-01483037-24000004

 


 

Behajthatatlansági nyilatkozat kéréséhez szükséges információk

 

Az 1991.évi XLIX. törvény 46. § (8) bekezdésében foglalt előírás szerint a behajthatatlansági nyilatkozat kiállításáért 2000.-Ft. + ÁFA összegű költségtérítés illeti meg a felszámolót. A költségtérítést cégünk Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10102103-44491500-00000001 bankszámlaszámára kérjük átutalni.

 

A költségtérítés díjának beérkezése után a felszámoló a 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10/c alapján behajthatatlansági nyilatkozatot állít ki az Önök részére.

 

Továbbá, a felszámoló felhívja a nyilatkozat kérőjének a figyelmét, amennyiben hitelt érdemlően nem igazolják a követelésüket, úgy behajthatatlansági nyilatkozatot nem áll módunkban kiállítani az Önök részére.

 

 

Módosítás dátuma: 2020. március 06. péntek, 21:44