Tartalomjegyzék
Hitelezői felhívás
Felszámolási eljárásban
Törvényszékek elkülönített bankszámlái
Behajthatatlansági nyilatkozathoz
Minden oldal

 

Behajthatatlansági nyilatkozat kéréséhez szükséges információk

 

Az 1991.évi XLIX. törvény 46. § (8) bekezdésében foglalt előírás szerint a behajthatatlansági nyilatkozat kiállításáért 2000.-Ft. + ÁFA összegű költségtérítés illeti meg a felszámolót. A költségtérítést cégünk Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10102103-44491500-00000001 bankszámlaszámára kérjük átutalni.

 

A költségtérítés díjának beérkezése után a felszámoló a 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10/c alapján behajthatatlansági nyilatkozatot állít ki az Önök részére.

 

Továbbá, a felszámoló felhívja a nyilatkozat kérőjének a figyelmét, amennyiben hitelt érdemlően nem igazolják a követelésüket, úgy behajthatatlansági nyilatkozatot nem áll módunkban kiállítani az Önök részére.

 

 Módosítás dátuma: 2020. március 06. péntek, 21:44