Tartalomjegyzék
Hitelezői felhívás
Felszámolási eljárásban
Törvényszékek elkülönített bankszámlái
Behajthatatlansági nyilatkozathoz
Minden oldal

Az Eljárások menüpont alatt, a Felszámolásaink oldalon felsorolt cégek tekintetében kérjük a Tisztelt Hitelezőket, hogy a Cstv. 63/B. § (1) bekezdés alapján amennyiben hitelt érdemlő tudomásuk van adós bárhol fellelhető ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, úgy azt 15 napon belül a felszámolónak írásban jelentsék be.

 Módosítás dátuma: 2020. március 06. péntek, 21:44