Tartalomjegyzék
Adósi felhívás
Végelszámolás
Felszámolás
Minden oldal

Nyitótárgyalás előtti teendők

 

 

Az általunk levélben megküldött időponton tartott nyitótárgyalás előtt 5 munkanappal küldje el nekünk az elérhetőségeinkben feltüntetett e-mail címre a cég iratainak NYOMTATOTT IRATJEGYZÉKÉT (ez alapján kérjük be az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat) valamint a tevékenységzáró mérleget. Ezek hiányában a végelszámolónak nem áll módjában átvenni az iratokat.

Kérjük, hogy függetlenül az előre megküldött iratjegyzéktől, a végelszámolási eljárás jogszabály szerinti lefolytatása érdekében az alábbi dokumentumokat szíveskedjen rendelkezésünkre bocsátani:

-          társasági szerződés és annak módosításai, cégbírósági bejegyző végzés,

-          adóbevallások, korábbi mérlegbeszámolók, tevékenységzáró mérlegbeszámoló, (kiegészítő melléklettel), főkönyvi kivonat, főkönyvi kartonok, analitikus nyilvántartások, tételes vagyonleltár (név, mennyiség, érték), vevő-, és szállítószámlák, stb.

-          a követelések jegyzéke (név, összeg, jogcím, bizonylatszám, szerződés, stb.) és a követeléseket megalapozó dokumentáció

-          a volt és jelenlegi dolgozók valamennyi munkaügyi irata TÉTELES IRATJEGYZÉKKEL. A velük összefüggésben TELJESKÖRŰEN teljesített és IGAZOLT adatszolgáltatások (NYUFIG; NAV) adatai és bizonylatai, melyek hiányában a végelszámolónak nem áll módjában átvenni az iratokat.

-          valamennyi a végelszámolás kezdő időpontjában érvényben lévő és  nem hatályos szerződés,

-          a cég által használt valamennyi bélyegző és a házi pénztár

-          folyamatban lévő peres ügyek listája (adatokkal: pozíció, bíróság, jogi képviselő, perérték, ellenfél, rövid leírás) és egyéb hatósági eljárások aktái,

-          a környezetvédelmi hatóság részére megküldött nyilatkozat egy példánya a környezeti károsodásokról.

Felhívjuk figyelmét a Ctv. 98. § (2) bekezdésére, mely szerint a végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül. A fenti időponttól a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot csak a végelszámoló tehet.

Felhívjuk figyelmét továbbá a Ctv. 98. § (5) bekezdésére, mely szerint a cég korábbi vezető tisztségviselője, Ön a (3) bekezdésben meghatározott feladatok ill. határidők elmulasztásából eredő károkért a polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Mulasztás esetén a korábbi vezető tisztségviselőt a végelszámoló kérelmére a Cégbíróság 50.000,-Ft.-tól 500.000,-Ft.-ig terjedő, ismételten kiszabható pénzbírsággal sújthatja.

 Módosítás dátuma: 2020. március 06. péntek, 21:44